torsdag 20. april 2017

Harald spiller best i store deler av partiet og har også klar fordel, men roter det bort til slutt.

Begge parter gjør relativt store feil, men Thorgrim søler virkelig bort partiet.

Tore yter lite motstand.

Litt bedre i sluttspill Emma, så taper du ikke sånne partier.

Grove bukker fra begge parter.